Olle Jonsson,
CIO på Caverion
Aktuella erfarenheter från en omfattande upphandling med nya krav på innovation, flexibilitet och affärsrelation

Michael Asplund,
CIO på Coor
Hur skapar du rätt Sourcing-strategi för IT i ett bolag i stark tillväxt i en bransch som digitaliseras kraftigt?

Pernilla Nilsson,
Marketing director

eWork Group
Reshaping Consulting – Hur man kan säkerställa de nya kraven på IT kompetens.

Hans Werner,
Vd Radar
Radars strategiska syn på Sourcingområdet. Med lång erfarenhet från strategisk rådgivning och en syn på ett förändrat landskap och rollerna kund-leverantör.

2019 - ANMÄL DIG HÄR

Framtidens viktigaste områden inom sourcing belyses, diskuteras och förädlas denna halvdag under ledning av Radar. Sourcing 2018 blev en fulltecknad succé – anmäl dig för 2019 nedan.

Konferensdeltagarna

CIO:er, IT chefer, IT Strateger, Strategiskt inköp IT,  IT beslutsfattare med intresse för optimala lösningar inom moln- och outsourcingtjänster.

Utställare och presentatörer

IT-branschens främsta leverantörer presenterar konkreta tillvägagångssätt och spännande exempel tillsammans med CIO:er och IT-organisationer som ger sina erfarenheter från genomförda outsourcing- och molnprojekt.

ARRANGÖR AV RADAR SOURCING 2018

Radar Ecosystem Specialists
Hammarby Allé 47
120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se
Tel +46 8 12 20 80 00

Fokusområden

DETTA HÄNDE UNDER ÅRETS EVENT 2018

IT blir allt viktigare för alla verksamheters förmåga att fungera. Samtidigt som kraven ökar på flexibilitet och tillförlitlighet så ökar också behovet av innovation och förändring driven genom samma IT-leverans.

Radar Sourcing 2018, lyfte det strategiska området sourcing där över 70 procent av all IT-realisering sker i ett kund och leverantörsförhållande. Anmäl dig redan nu till 2019 års event – 2018 blev tidigt fullsatt.

Vi fick bland annat ta del av;

Radars rådgivare delade med sig av sina erfarenheter och råd

Olle Jonsson, CIO på Caverion, som nyligen genomfört en stor outsourcingupphandling med bland annat krav på innovation – och varför just innovationskomponenten inte kommit på plats ännu

Michael Asplund, CIO på Coor, delade med sig av sina erfarenheter runt en sourcing-strategi för ett bolag i stark tillväxt i en bransch som digitaliseras kraftigt

Pernilla Nilsson Marketing Director eWork. Reshaping Consulting – Hur man kan säkerställa de nya kraven på IT kompetens när utvecklingen går allt snabbt och organisationer behöver allt mer nischad kompetens

Erfarenheter runt utmaningar och framtid inom sourcing av IT samt flera olika spännande talare och områden

ÅRETS VIKTIGASTE KONFERENS INOM SOURCING

Radar Ecosystem Specialists, nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt bjuder in till en 1/2-dags konferens som ger insikter inom de mest centrala frågeställningarna vid sourcing av IT. 

Deltagarna får under dagen lyssna till Radars rådgivare om trenderna som påverkar samt framstående kollegors erfarenheter och råd. Deltagarna för även en unikt möjlighet att mäta och jämföra leverantörer (benchmark) samt mäta och jämföra er egen mognad inom nya leveransformer som Cloud – resultat från mätdata och benchmark diskuteras med Radars rådgivare utan kostnad. Deltagarna kommer också få en komplett Best Practice inom Sourcing.

Radars Sourcing konferens hålls på Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm i mitten av september och vänder sig till CIOs, IT chefer, Inköpschefer och beslutsfattare från verksamheten med intresse av optimala lösningar för sin IT-verksamhet.

Birger Jarl | Birger Jarlsgatan 61 A | Stockholm

Radar SOURCING är Nordens ledande mötesplats
inom moln- och outsourcingtjänster för IT beslutsfattare