2018 - ANMÄL DIG HÄR

Framtidens viktigaste områden inom sourcing belyses, diskuteras och förädlas denna halvdag under ledning av Radar. Sourcing 2017 blev en fulltecknad succé – anmäl dig för 2018 nedan.

Konferensdeltagarna

CIO:er, IT chefer, IT Strateger, Strategiskt inköp IT,  IT beslutsfattare med intresse för optimala lösningar inom moln- och outsourcingtjänster.

Utställare och presentatörer

IT-branschens främsta leverantörer presenterar konkreta tillvägagångssätt och spännande exempel tillsammans med CIO:er och IT-organisationer som ger sina erfarenheter från genomförda outsourcing- och molnprojekt.

ARRANGÖR AV RADAR SOURCING 2018

Radar Ecosystem Specialists
Hammarby Allé 47
120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se
Tel +46 8 12 20 80 00

Fokusområden

Dra fördel av affärsmodeller i förändring

Temat belyser hur du som kund påverkas och kan dra fördel av de nya affärsmodellerna.

Etablera lönsamma partnerskap

Hur ska moderna upphandlings- och utvärderingsmetoder se ut för att främja partnerskap.

Hybrida leveransformer av IT

Här belyser konferensen hur du som kund på bästa sätt ska hantera hybrida leveransmiljöer.

Informationssäkerheten i fokus

På detta tema du insikter i hur du säkrar din miljö och får stöd att välja den effektivaste leveransmodellen för organisationen.

key note

Olle Jonsson CIO på Caverion
ger oss erfarenheter efter en aktuell outsourcing

Olle ger oss aktuella erfarenheter från en omfattande upphandling med nya krav på innovation, flexibilitet och affärsrelation där transition från existerande outsourcingrelation till ny blev en av flera konsekvenser. Hur agerade leverantörerna, vad blev effekt och konsekvenser och vilka rekommendationer leder det fram till är lite av innehållet i en mycket spännande dragning.

Olle Jonsson, Group CIO Caverion

ÅRETS VIKTIGASTE KONFERENS INOM SOURCING

Radar Ecosystem Specialists, nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt bjuder in till en 1/2-dags konferens som ger insikter inom de mest centrala frågeställningarna sourcing av IT och IT-tjänster. 

Välkommen att delta på plats för att ta del av key notes och insikter inom fyra definierade temaområden.

Radars Sourcingkonferens hålls på Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm den 18:e september och vänder sig till CIOs, IT chefer, Inköpschefer och beslutsfattare från verksamheten med intresse av optimala lösningar för sin IT verksamhet.

Birger Jarl | Birger Jarlsgatan 61 A | Stockholm

Radar SOURCING är Nordens ledande
mötesplats inom moln- och outsourcingtjänster för IT beslutsfattare