Radar Sourcing: GÖR DIN LEVERANTÖR TILL AFFÄRSPARTNER ISTÄLLET FÖR RISK

Välkommen den 14: e SEPTEMBER 2017 – Konferensanläggning Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Att lyckas med styrning av sin leverantörsrelation har nog aldrig varit mer aktuellt än nu. Frågan är aktuell för alla inklusive landets politiska ledning. Genom ett gediget utvecklings, förändrings och sourcingarbete går det att vända IT, oavsett hur den produceras och levereras, från risk till starkt affärsvärde. Under eftermiddagen kommer vi få lyssna till nuläge, trender samt inte minst från IT-verksamheter själva hur de lyckats förändra sig själva till att bli affärspartners till sin verksamhet.

Radars bjuder in till en 1/2-dags konferens som ger insikt i de mest centrala frågeställningarna kring Moln- och Outsourcingtjänster.

Radars Sourcingkonferens hålls på Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm den 14:e september och vänder sig till CIOs, IT chefer, Inköpschefer och beslutsfattare från verksamheten med intresse av optimala lösningar för sin IT verksamhet.

Birger Jarl | Birger Jarlsgatan 61 A | Stockholm

Vägen till ökad IT produktivitet

Kraven på och behoven av IT ökar dramatiskt i verksamheterna samtidigt som allt mindre resurser allokeras till IT-organisationen. IT organisationerna måste således sänka sina kostnader och öka värdet av leveransen. Insikt om nuläget, samarbete med verksamheten och leverantörer är fundamentala pusselbitar för att få denna ekvation att gå ihop.

Outsourcing och molntjänster kan vara vägar att ta ner kostnadsmassan och öka effektiviteten för standardiserad IT. Samtidigt finns det fler strategiska drivkrafter där outsourcing är en viktig beståndsdel.

Radars Sourcing konferens ger deltagaren insikt i:

Hur man skyddar känslig data vid outsourcing!

  • Skydd av känslig information samt regeluppfyllnad (GDPR) är centralt vid outsourcing. Konferensen kommer ge svar på hur man outsourcar på ett säkert sätt och hur man uppfyller GDPR vid outsourcing.

Så här skall leverantörsrelationen utformas för att IT skall kunna ta steget till att bli en affärspartner till verksamheten!

Så upphandlar du innovation och utveckling!

• Så här skriver man avtal som stödjer innovationsprocessen (istället för att döda den)!
• De här parametrarna skall du mäta för säkerställa att utvecklingen är optimal!
• Få kunskap om hur styr man samverkan under projektets gång för att maximera resultatet!


Trenderna du måste ha koll på inför upphandlingen!

• Konsolidering hos leverantörerna – vilka är kundfokuserade och vilka fokuserar på sina egna problem?
• Offshore aktörernas ökade intresse för Norden mot bakgrund av den amerikanska situationen och Brexit – 5 sätt för dig att dra fördel i din upphandling!
• Prisutvecklingen – så här mycket sjunker priserna pga av ökad automatisering, sjunkande hårdvarupriser och effektivare leverantörer.

2017 - ANMÄL DIG HÄR

Radar Sourcing 2017, mötesplatsen för att föra verksamheternas effektivitet och konkurrenskraft framåt. Framtidens viktigaste områden inom sourcing belyses, diskuteras och förädlas denna halvdag under ledning av Radar. Sourcing 2016 blev en fulltecknad succé – anmäl dig för 2017 nedan.

Konferensdeltagarna

CIO:er, IT chefer, IT Strateger, Strategiskt inköp IT,  IT beslutsfattare med intresse för optimala lösningar inom moln- och outsourcingtjänster.

Utställare och presentatörer

IT-branschens främsta leverantörer presenterar konkreta tillvägagångssätt och spännande exempel tillsammans med CIO:er och IT-organisationer som ger sina erfarenheter från genomförda outsourcing- och molnprojekt.

ARRANGÖR AV RADAR SOURCING 2017

Radar Ecosystem Specialists | Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Nils Molin | nils.molin@radareco.se | Tel direkt +46 73 399 68 16

Radar SOURCING är Nordens ledande
mötesplats inom moln- och outsourcingtjänster för IT beslutsfattare